КАКВИ СА ВИДОВЕТЕ ИМОТИ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ?

ЖИЛИЩНИ ИМОТИ
Жилище - трябва да има най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс, баня, тоалетна и задължително складово помещение в или извън жилището, на сутерен, партер или таван.

Ателие – в надземните етажи на жилищна сграда освен жилища могат да се изграждат и ателиета и кабинети за индивидуална творческа дейност. Те са без складово помещение.

Офис и магазин със статут – обекти за нежилищни нужди, които трябва да имат самостоятелен вход, извън жилищните.

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Земеделските земи са предназначени за земеделско производство. Те се делят на 10 различни категории /от 1-ва до 10-та категория/, според качеството и продуктивността на почвите, климатичните условия, релефните характеристики, технологичните им качества. Колкото расте цифрата на категорията, толкова намалява плодородността на земята. Най-неплодородните земи са десета категория. При тях почвата е чакълеста и те не се обработват за производство на селскостопанска продукция. В България най-често срещаните земи са от 3-та до 5-та категория.

КОМАСИРАНА (ОКРУПНЕНА) ЗЕМЯ

Комасирането представлява окрупняване на земеделски земи в общ масив. То води до повишаване на ефективността при ползване на селскостопанската техника и увеличаване на печалбата.

НЕРЕГУЛИРАНИ ИМОТИ И УРЕГУЛИРАНИ ПАРЦЕЛИ

Нерегулираните земи и терени имат ограничителни строителни възможности, защото се намират в нерегулирани населени места, т.е извън регулацията. Върху тях не може да се строи и в случаите, когато върху нерегулиран имот има постройка или изграден някакъв обект, то те са с временен статут и при бъдещо регулиране може бъде наложено премахване.

Урегулираните имоти (УПИ) се намират в строителните граници на населените места и попадат в устройствените зони с влязъл в сила застроително-регулационен план. Те могат да бъдат отредени за промишлено, административно или жилищно застрояване или от смесен тип. При различните видове застрояване се спазват определени параметри /конкретни условия и начини/ на строителство.Агенция за Недвижими Имоти, Благоевград, info@BlagoevgradProperties.com,
(073)59 09 09, 0899/ 942 933

  Начало За нас Мнения за нас Our Group Заявка за търсене Добавете обява Колко струва моят имот Калкулатори Любими Контакти English